سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهزیستی استان مرکزی

کد آریاتندر : ۹۰۰۱۲۷۴۲۱
انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : واگذاری امور خدماتی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳ میلیون ریال بحساب ۲۱۷۲۴۵۵۳۰۰۰۰۳ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی اراک
تاریخ دریافت اسناد : ۲۷/۰۱/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۷/۰۲/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۲/۱۳۹۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اراک خ دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی  بهزیستی استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )