سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۰۰۱۲۷۷۱۰
انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
تاریخ دریافت اسناد : ۳۱/۰۱/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۲/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱/۰۲/۱۳۹۰
آدرس خرید اسناد : بزرگراه امام پردیسه افضلی پور دبیرخانه مرکز اموزشی درمانی افضلی پور
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://monaghesat.kmu.ac.ir
منابع : iets.mporg.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مرکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )