سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

کد آریاتندر : ۹۰۰۱۲۷۲۷۹
انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : لکه گیری و آسفالت ریزی معابر سطح شهر در حوزه منطقه دو به شرح: منطقه دو ناحیه اجرا دو با مبلغ مناقصه برای هر ناحیه یک میلیارد ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال --- منطقه دو ناحیه سه با مبلغ مناقصه برای هر ناحیه یک میلیارد ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال --- منطقه سه ناحیه یک و چهار با مبلغ مناقصه برای هر ناحیه یک میلیارد ریال و تضمین ۹۵۰۰۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۴۴۴۱۳۱۰۰۰۰ به نام شهرداری اردبیل نزد بانک ملی شعبه معادی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل خ سی تیر شهردار مرکز دبیرخانه شهرداری
- -
- http://
توضیحات : نوبت اول
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه لکه گیری و آسفالت ریزی معابر سطح شهر در شهرداری اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )