سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ورامین

کد آریاتندر : ۹۰۰۱۲۷۲۷۳
انتشار : ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : پروژه آسفالت مکانیزه معابر اصلی سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۹۱-۲۲۴۲۵۲۵-۷ داخلی۲۵۰ -
- http://www.varaminmunicipality.com
توضیحات : نوبت اول
منابع : فرهنگ آشتی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه آسفالت مکانیزه معابر اصلی سطح شهر شهرداری ورامین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )