سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۶۷۱۰۰۰۰۰۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۰۸۱۱۹۷۳۶۷۱۰۰۰۰۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : استعلام انجام فعالیتهای ساختمانی برابر لیست پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۱-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار معلم - معلم ۷ - چهارراه دوم
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶-۳۲۲۳۱۹۷۷ تلفن ۰۵۶-۳۲۲۳۷۲۸۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام فعالیتهای ساختمانی برابر لیست پیوست اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبیاستعلام انجام فعالیتهای ساختمانی برابر لیست پیوست اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن