مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شماره آگهی ۱/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۳۸۸|۷۷۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری با مدت اجرای کار ۱۲ ماه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ تا ساعت ۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت ساخته و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۲۱۲۶۴۰۰۳۱۸-۲۲۲۲۳۳۲۲ داخلی ۲۱۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورمناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورمناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری جهت انجام ماموریت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن