مناقصه خرید, اجرا و تجهیز سالن اجتماعات موسسه علوم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۲۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید, اجرا و تجهیز سالن اجتماعات موسسه علوم بانکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنمامه بانکی یا رسید واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : تهران - خیابان فردوسی - نرسیده به چهار راه استانبول - کوچه بانک مرکزی - ساختمان بانک مرکزی - اداره دبیرخانه مرکزی و مرکز اسناد
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ - ۰۲۱۶۴۴۶۴۴۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - www.setadiran.ir
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید, اجرا و تجهیز سالن اجتماعات موسسه علوم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمناقصه خرید, اجرا و تجهیز سالن اجتماعات موسسه علوم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن