مناقصه ارزیابی کیفی- اقلام مورد نیاز به شرح WIRE LINE national iranian drilling company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian drilling company

شماره آگهی CGP/۲۷-۹۶/۰۳۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۳۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی- اقلام مورد نیاز به شرح WIRE LINE BRIDGE PLUG & SETTING TOOLS WITH ALL accessories & EQUIPMENT جهت اداره کل خدمات نمودارگیری حفاری از شرکتهای واجد صلاحیت به صورت خرید اقساطی با برآورد ۲۸,۹۲۰,۸۸۸,۰۰۰
شرایط : کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی -شرکتهای واجد صلاحیت دارای حداقل امتیاز کیفی ۶۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم لغایت ۱۰ روز کاری بعد
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف ۱۴ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز- ناحیه صنعتی کارون کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران انتهای کارگاه ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای طبقه همکف اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز- فلکه فرودگاه شرکت می حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۷-۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:/www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : ارزیابی کیفی (نوبت اول/دوم) نوبت دوم- دو مرحله ای
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی- اقلام مورد نیاز به شرح WIRE LINE national iranian drilling companyمناقصه ارزیابی کیفی- اقلام مورد نیاز به شرح WIRE LINE national iranian drilling company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن