مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۱۱۸|۷۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - متوسطه سطح استان یزد (میز و صندلی)
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا س اعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
۰۳۵۳۸۲۵۰۶۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای - به عکس اگهی مراجعه شود - www.setadiran.ir - زمان بررسی اسناد ارزیابی کیفی از ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزدمناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزدمناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدایی - راهنمایی - نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن