مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی در سال 1397 وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۱۸۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی در سال ۱۳۹۷
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- تهران- خیابان شهید باهنر- خیابان فیضیه- مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال دفتر امور مالی
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- تهران- خیابان شهید باهنر- خیابان فیضیه- مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال دفتر امور مالی
۰۲۱۲۲۲۸۱۳۰۴-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول- www.setadiran.ir
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی در سال 1397  وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچالمناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی در سال 1397  وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی مجتمع فرهنگی اردویی کشوری شهید باهنر و کولکچال
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن