مناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۰۲۲۲|۶۲۲|۶۲۳|۶۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۲۰۲/۹۷ : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه (فاز ۲) با برآورد ۷.۴۷۷.۳۴۵.۲۵۶ ریال و تضمین ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۳/۹۷ : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه (فاز ۳) با برآورد ۶.۱۷۲.۷۸۰.۴۰۴ ریال و تضمین ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۴/۹۷ : تامین برق منطقه ویژه اقتصادی شهر بیرجند (فاز ۳) با برآورد ۷.۲۷۱.۲۴۵.۰۲۸ ریال و تضمین ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۵۶۳۲۴۰۰۵۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیمناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
مناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیمناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی مناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیمناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی مناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبیمناقصه ارزیابی کیفی 202/97 : تامین برق مرزی ماهیرود شهرستان توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن