مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

شماره آگهی ۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۰۵۸|۸۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب آشامیدنی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر بر ثانیه - به مدت ۲ ماه
شرایط : تولید کنندگان و فروشندگانی دارای گواهی پروانه تاسیس و مجوز ساخت و بهره برداری از وزارت صنایع و معادن ایران
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانک مسکن شعبه مرکزی بوشهر حساب شباشماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ / سپرده شركت در مناقصه ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از ساعت ۱۳ تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تا ساعت ۱۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت ستاد -- تنها پاکت الف به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - www.setadiran.ir
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب و فاضلاب استان بوشهرمناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب و فاضلاب استان بوشهر
مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب و فاضلاب استان بوشهرمناقصه خرید نصب و راه اندازی یک مجموعه سامانه گندزدایی آب و فاضلاب استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن