مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه - آب و فاضلاب روستایی استان البرز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان البرز

شماره آگهی ۰۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۰۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه - نامه رسانی - نظافت و خدمات آبدارخانه ساختمان های ستاد - امورات آب و فاضلاب روستایی شهرستانهای کرج - نظرآباد - طالقان - فردیس به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع بمدت یکسال از زمان ابلاغ قرارداد با برآورد ۲,۳۷۳,۱۱۰,۲۱۴
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی - سوابق کاری و صلاحیت پیمانکاری با موضوع مرتبط و گواهی HSE ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - شرکتهایی که در اساسنامه آنها انجام امور خدمات عمومی - نظافتی درج شده باشد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۸.۶۵۵.۵۱۱ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب جاری سیبا بانک ملی ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۳۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه جهانشهر کرج کد ۲۶۴۱ بنام این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت ستاد
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل tender.nww.ir abfar-alborz.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول -- WWW.SETADIRAN.IR
منابع : شهروند
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه - آب و فاضلاب روستایی استان البرزمناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات عمومی از قبیل دبیرخانه - آب و فاضلاب روستایی استان البرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن