سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۵۲۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۰۰۰۰۰ متر انواع کابل خودنگهدار - تولید داخل ( از محل اعتبارات داخلی )
شرایط : ارائه اصل يا کپی برابر با اصل گواهی صحت امضاء دارندگان امضاء مجاز از دفترثبت اسناد رسمی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد واريز مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ بانك ملت شعبه ميدان خواروبار به نام اين شركت با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۱-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
آدرس خرید اسناد : شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات)
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ----
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید ۳۰۰۰۰۰ متر انواع کابل خودنگهدار - تولید داخل توزیع نیروی برق استان کرمانشاهمناقصه خرید ۳۰۰۰۰۰ متر انواع کابل خودنگهدار - تولید داخل توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن