مناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و آب و فاضلاب روستایی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۰۰۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۸۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین و تامین آب در شرایط اضطراری برای روستاهای تحت پوشش شهرستان پاسارگاد با برآورد ۲,۵۲۸,۲۷۴,۰۴۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۱۰۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : شیراز - بلوار جمهوری اسلامی - جنب قلعه فرهنگی کریمخان - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و آب و فاضلاب روستایی استان فارسمناقصه انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه و آب و فاضلاب روستایی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن