سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

شماره آگهی ۱-۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۷۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه هر یک به ظرفیت اسمی ۱۰۶ تن تبرید
شرایط : پروانه بهره برداری از وزارت صنعتمعدن و تجارت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۷۷۸۳۸۱۲۰۰۱ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۸۵۷۸۶۹۶ بانک رفاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
آدرس خرید اسناد : بم میدان سرداران شهید بلوار شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رمانی بم
۰۳۴۴۴۳۴۶۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mubam.ac.ir وب سایت
توضیحات : مجدد - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بممناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن