سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

شماره آگهی ۲-۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۷۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۶ دستگاه هوارسان از نوع هیت رویکاوری
شرایط : دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر تولید یا مونتاژ هوارسان های هیت ریکاوری- دارا بودن کد معاملاتی بورس و ارایه یک نسخه از نامه کارگزاری مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۷۸۳۸۱۲۰۰۱ بانک ملی به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب ۲۱۷۵۷۸۶۹۶ بانک رفاه به نام سپرده طرح های عمرانی دانشگاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
آدرس خرید اسناد : امور مناقصات دانشگاه واقع در بم میدان سرداران شهید بلوار شهید رجایی ، محل دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست دانشگاه
۰۳۴۴۴۳۴۶۰۱-۴۴۳۴۲۹۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.mubam.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - مجدد
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 6 دستگاه هوارسان از نوع هیت رویکاوری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بممناقصه خرید 6 دستگاه هوارسان از نوع هیت رویکاوری  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن