سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معادن زغالسنگ البرز شرقی

شماره آگهی ۹۷۰۰۲۰۶ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۷۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز واقع د رمنطقه طرزه
شرایط : پیمانکاران واجد شرایط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی یا نقدا به حساب شبا به شماره IR۷۲۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲۴۸۵۹۶۷ یا به شماره حساب ۱۶۲۴۸۵۹۶۷ نزد بانک رفاه مرکزی شعبه شاهرود بنام شرکت معادل زغالسنگ البرز شرقی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۲۳۹۲۴۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل www.eacmco.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز معادن زغالسنگ البرز شرقیمناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن کلاریز معادن زغالسنگ البرز شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن