سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۵۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب شهرک صنعتی بشل سوادکوه بمدت ۵ ماه با برآورد ۶,۳۰۲,۸۰۳,۳۷۹
شرایط : حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات + آب یا ابنیه به صورت تواما از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در زمینه کارهای مشابه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد(فیش بانکی) به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۵۰۰۲۰۰۵ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - www.setadiran.ir
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب شهرک شهرکهای صنعتی مازندرانمناقصه احداث ایستگاه پمپاژ و تکمیل خط انتقال فاضلاب شهرک شهرکهای صنعتی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن