سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی مازندران

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۹۷۰۰۰۰۰۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۵۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جویبار با برآورد ۳,۰۰۵,۰۶۶,۷۰۴
شرایط : حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات و یا آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرای
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۵۰۰۲۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی ساری و یا براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جویبار شهرکهای صنعتی مازندرانمناقصه اصلاح شبکه فاضلاب شهرک صنعتی جویبار شهرکهای صنعتی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن