سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳|۸۵۷۸۰۱|۸۴۹|۸۵۰|۸۵۱|۸۵۲|۸۵۳|۸۵۴|۸۵۵|۸۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب - فسا - جنت شهر (تجدید) با برآورد ۴.۲۴۱.۵۲۵.۴۳۸ ریال و تضمین ۲۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ نیرو) --- تعمیر و بازسازی کنارگذر تونل تنکاب (تجدید) با برآورد ۷.۵۶۱.۹۵۹.۷۷۵ ریال و تضمین ۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ راه و ترابری) --- امحاء خط سرد ترافیکی حوزه استحفاظی استان فارس (تجدید) با برآورد ۴.۰۰۲.۱۱۰.۵۲۵ ریال و تضمین ۲۰۰.۱۰۶.۰۰۰ ریال (حداقل پایه ۵ در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور و مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) --- روشنایی محور کوار - جهرم (دره عسلو - سرود - اکبرآباد - آباده آبگرم) (تجدید) با برآورد ۹.۰۴۳.۱۲۰.۵۰۱ ریال و تضمین ۴۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ نیرو) --- بهسازی و روکش راههای فرعی و روستایی شهرستان های جهرم و قیروکارزین (تجدید) با برآورد ۱۸.۰۷۷.۲۴۱.۸۲۰ ریال و تضمین ۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریا (رتبه ۵ راه و ترابری) --- بهسازی و امین سازی گردنه باجگاه (تجدید) با برآورد ۱۴.۱۶۶.۵۳۷.۴۰۷ ریال و تضمین ۷۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ راه و ترابری) --- عملیات بهسازی محور اقلید - یاسوج (تجدید) با برآورد ۳۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۵۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ راه و ترابری) --- تهیه و استقرار نیوجرسی مفصلی رفوژ میاخروجی صفاشهر تا پلیس راه (تجدید) با برآورد ۱۵.۹۹۸.۶۷۲.۹۷۳ ریال و تضمین ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ راه و ترابری) --- عملیات لکه گیری محور فیروزآباد - جم (تجدید) با برآورد ۷.۹۷۶.۲۴۲.۷۷۸ ریال و تضمین ۳۹۸.۸۲۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ راه و ترابری)
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهی صلاحیت معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ از ساعت ۸ صبح به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - شیراز، بولوار مدرس، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس، اداره پیامن و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه اداره کل
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس مناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه احداث روشنایی تونل های سه گانه فورگ - داراب راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن