سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۳۱۵۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محمدوده بزرگراه امام خمینی خیابان سرو بولوار ۳۵ متری طلاییه و خیابانهای شهدای احمدآباد و رشد (شهرک فرهنگیان و ردش) و کلکور گلستان حد فاصل بلوار شهید هاشمی و بولوار پورشید با برآورد ۱۲۳,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۳۰۰۳ بانک ملی مرکزی بنام شرکت آب و فاضلاب شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۳.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ضمانتنامه بانی یا رسید واریز وجه یا چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب شیراز
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب شیراز
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nww.ir WWW.IETS.MPORG.IR وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های آب و فاضلاب شیرازمناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های آب و فاضلاب شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن