سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه embassy of pakistan

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۴۸۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه hat and coat rack with mirror ۱ wiii, almirah (glass) -- easy chair (wooden) ۱۴ wiv, chest of drawers (wooden) -- sofa set (۳ piece) ۳ xv. dressing table (with sitting chair or stool) (wooden) -- contre table (wooden) ۱۰ wvi. writing table (wooden) -- lamps with shades ۳ xvii. writing chairs -- bed - side table ۳ xvii, plastic chairs with table (۱x۶) --dining talble with twelve chairs (wooden) ۱ xx, carpet (۳*۴ meters) -- dining table with six chairs (wooden) ۱ xx. fans -- dining table with four chairs (wooden) ۲ xxi. vacuum cleaner -- tea trolley ۱ xxii, small table (without lamp) -- double bed with spring mattresses and side tables (wooden) ۲ xxii, Telephone set -- single bed with spring mattresses (wooden)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۰۹۸۲۱۶۶۹۴۴۸۹۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : tehran times
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه hat and coat rack with mirror 1 wiii, almirah embassy of pakistanمناقصه hat and coat rack with mirror 1 wiii, almirah embassy of pakistan
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن