سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

شماره آگهی ۹۳/۹۷/۳۶/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیمانکاران واجد شرایط
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه بانکی / سپرده شركت در مناقصه ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شبای IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانک ی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه کمیسیون معاملات در همدان، میدان امام حسین ع ابتدای خیابان اراک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
۰۸۱۳۲۶۴۶۷۲۰-۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیمانکاران واجد شرایط  خدمات حمایتی کشاورزی استان همدانمناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیمانکاران واجد شرایط  خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن