سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۵۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - منقاصه حجمی / زمانی اداره امور جایگاه های شرکتی منطقه هرمزگان شامل جایگاه شماره ۳ و دو منظوره بندر خمیر و ابوموسی با برآورد ۸,۲۴۱,۰۲۱,۱۶۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت ---- هرمزگان - بلوار پاسداران - جنب اسکله شهید باهنر - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان - دبیرخانه کمیسیون
آدرس ارسال مدارک : مراجعه به سایت ---- هرمزگان - بلوار پاسداران - جنب اسکله شهید باهنر - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان - دبیرخانه کمیسیون
۰۷۶۳۳۵۱۳۲۷۵-۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - منقاصه حجمی / زمانی اداره امور پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه هرمزگانمناقصه ارزیابی کیفی - منقاصه حجمی / زمانی اداره امور پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن