سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان هرمزگان

شماره آگهی ۳۰۵/۱۵۵/۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی انشعابات تجاری و خانگی خطوط تغذیه و تاسیسات تقلیل فشار و اندازه گیری گاز تحت بهره برداری شرکت گاز استان - انجام خدمات نشت یابی ۴۴۵۹ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع شبکه های گازرسانی و ۹۵مورد ایستگاه های مختلف در سطح استان هرمزگان
شرایط : رتبه ۲ مشاور بازرسی فنی رتبه ۵ در رشته نفت و گاز یا رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا رتبه ۵نفت و گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۱۵۳۳۰/۷۲ نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار گاز شهرک فجر شرکت گاز استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۲۱۹۴۱۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری گاز استان هرمزگانمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری گاز استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن