سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بادرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۶۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه آسفالت تعدادی از معابر اصلی و فرعی با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد از کل اعتبار به صورت ضمانت ناه بانکی یا اسناد و یا فیش نقدی به حساب شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد حقوقی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه آسفالت تعدادی از معابر اصلی و فرعی شهرداری بادرودمناقصه واگذاری پروژه آسفالت تعدادی از معابر اصلی و فرعی شهرداری بادرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن