سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فولاد خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۸۷۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین اقلام مورد نیاز در ۸ ردیف شامل: ترموکوبل کوره ۱۵۰۰ میلیمتر تایپ R مدل LENGTH ۱۵۰۰ MM. CAP STEEL -PT ۱۳.RH.PT. MMT۱۳-۱۵۰۰FE --- ترموکوبل پاتیل تایپ R مدل CAPSTEEL LENGTH ۱۲۰۰ MM-PT۱۳.RH-PT-MM۱۱۳-۱۲۰۰FE --- ترموکوبل تاندیش تایپ R مدل CAP STEEL LENGTH ۶۰۰+۲۰۰ MM.NS.PT۱۳.RH-PT-MM۱۳-۱۲۰۰-۶۰۰-FE --- نمونه گیر کوره ۱۲۰۰ MM مدل ۷۰۲۵ LENGTH ۱۲۰۰ MM-S-۱۲۰۰-HK-AL۳ --- نمونه گیر پاتیل ۹۰۰ MM مدل ۷۰۴۰ LENGTH ۹۰۰ MM-S-۹۰۰-HK-NK --- نمونه گیر مذاب تاندیش بلوم دیسکی مدل ۷۹۰ KENGTH ۴۵۰ MM.DISK TYPE-M-S-۴۵۰-HT-NK --- نمونه گیر مکشی اسلب ۱۰۰ میلی متر مدل ۷۹۰-۱۰ TYPE: ۱۰.۹۷DM-S-۱۰۰HT KENGTH ۱۰۰ MM-M-S-۱۰۰-HT-NK --- پروب PPM سنج ۱۵۰۰ میلیمتر تایپ R طول ۱۵۰۰ میلی متر تایپ R یا رنج ۵۰ تا ۱۰۰۰ IN STEEL BATS, PT OXYGEN ACTIVTTY MEASURING- PART NR- CE ۱۳۰۱۱۵۰۰:ELECTRO NITE OF ARRP. EQUI ID METALS. TYPE: APPLICATTION FOR MEASUREMENT- ۵۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۲۱۳۶۱۶۴ تلفن - فکس
[email protected] ایمیل http://www.ksc.ir وب سایت
توضیحات : اعلام آمادگی : از تاریخ آگهی به مدت ۱۵ روز --- نوبت دوم
منابع : گسترش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز در 8 ردیف شامل: ترموکوبل فولاد خوزستانمناقصه تامین اقلام مورد نیاز در 8 ردیف شامل: ترموکوبل فولاد خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن