سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۶۸۳۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز خود در سال جاری
شرایط : ارائه گواهی امضا مقامات مجاز شرکت برابر اساسنامه از دفاتر اسناد رسمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب ۱۷۳۳۰۸۰۳۳۳ بانک تجارت شعبه کوی قائم یا چک تضمین شده بانکی در وجه این دانشگاه یا ضمانتنامه بانکی معتبر سه ماهه از تاریخ بازگشایی پاکات
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه دانشگاه واقع درجاده گاوازنگ - بلوار استاد یوسف ثبوتی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه دانشگاه واقع درجاده گاوازنگ - بلوار استاد یوسف ثبوتی - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۰۹۱۲۲۴۲۳۳۴۹-۰۹۱۲۷۴۱۰۰۸۵-۰۲۴۳۳۱۵۵۱۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.iasbs.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز خود در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانمناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز خود در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن