سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۷۱۵۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : نازک کاری ساختمان
شرایط : پیمانکار واجد شرایط- مستندات شامل اساسنامه آگهی ثبت روزنامه- صاحبان امضای مجاز - کد اقتصادی- مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و ... مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی- تعداد پرسنل مرتبط میزان تحصیلات - سابقه کاری و ... رزومه کاری شرکت و سوابق کاری مرتبط با تاییدیه های لازم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری وزارت کشور - گواهینامه تایید صلاحیت و گواهینامه صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۲-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۲-۰۲
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه نازک کاری ساختمان ستاد مرکزی شرکت توزیع برق اصفهان(
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )