مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۶/۳۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۳۶۱|۷۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴ روز ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد انتهای خیابان فدائیان اسلام -- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۳۳۴۱۲۰۲۴-۸ تلفن ۰۵۱۳۳۴۳۵۸۸۸ فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضویمناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
مناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضویمناقصه ارزیابی کیفی نگهداری ، پشتیبانی و ارسال بر خط راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن