مناقصه خرید روغن GULF fidelity LL 220 oll بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۳/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۳۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید روغن GULF fidelity LL ۲۲۰ oll
شرایط : توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت حقیقی/ حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت- استان خوزستان، شهرستان امیدیه، بلوار نفت، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷ - ۰۶۱۵۲۶۲۲۲۷۳ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای- نوبت اول
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید روغن GULF fidelity LL 220 oll بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه خرید روغن GULF fidelity LL 220 oll بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن