مناقصه خرید و تحویل 1660 عدد گریتینگ (کت واک) آلومینیوم ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آلومینیوم ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۳۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل ۱۶۶۰ عدد گریتینگ (کت واک)
شرایط : کلیه سازندگان واجد شرایط
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۱۲۰۰/۹۶ بانک سپه شعبه آلومینیوم کد ۸۸۰ / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بین بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار منابع طبیعی شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) امور قراردادهای تدارکات --- از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادهای شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
۰۸۶۳۲۱۶۲۳۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.iralco.ir وب سایت
توضیحات : تجدید- نوبت اول
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و تحویل 1660 عدد گریتینگ (کت واک)  آلومینیوم ایرانمناقصه خرید و تحویل 1660 عدد گریتینگ (کت واک)  آلومینیوم ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن