مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) شهرداری تربت جام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تربت جام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۳۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) به صورت حجمی به مدت سه سال با برآورد ۶۰,۸۰۳,۳۸۵,۹۶۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶.۰۸۰.۳۳۸.۵۹۶ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۱۵۲۵۲۷۹۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) شهرداری تربت جاممناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) شهرداری تربت جام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن