مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 9220 متر با لوله آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۱۴۷۰۰۰۰۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۳۳۷|۱۰۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول ۹۲۲۰ متر با لوله پلی اتیلن (به اقطار ۵۰ الی ۱۶۰ میلیمتر) و سه مورد فنس کشی دور مخازن و احداث سه باب اتاقک کلر زنی روی مخازن و احداث یک باب مخزن بتنی زمینی ۵۰ مترمکعبی به همراه فنس کشی دور مخزن وب هسازی ۱ دهنه چشمه (مجتمع کلیشم) از توابع شهرستان رودبار - مدت اجرا ۷ ماه با برآورد ۷,۳۶۱,۶۸۸,۹۳۴
شرایط : رشته آب رتبه ۵ -
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۴۴۳۷۰۰۶ بانک ملی مرکزی رشت از درگاه الکترونیکی / سپرده شركت در مناقصه ۳۶۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۴۴۶۸۰۰۴ بانک ملی شعبه مرکزی رشت خیابان امام خمینی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - رشت، خیابان امام خمینی، میدان فرهنگ، خیابان پرستار، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۱۳۳۳۳۲۵۷۷۶-۳۳۳۲۱۰۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 9220 متر با لوله آب و فاضلاب روستایی استان گیلانمناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 9220 متر با لوله آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 9220 متر با لوله آب و فاضلاب روستایی استان گیلانمناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 9220 متر با لوله آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن