مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۲۸۲۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان
شرایط : اشخاص حقوقی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ده روز پس از پایان مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات : حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان - سایت مناقصهها و مزایده های دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل cft.mums.ac.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمناقصه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن