مناقصه خرید قطعات چوبی شامل تامین مواد اولیه ، ماشینکاری صنایع شهید کاوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید کاوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید قطعات چوبی شامل تامین مواد اولیه ، ماشینکاری CNC و ... ۹۷۰۰۵ : DSH-۶۸ --- ۹۷۰۰۷ : VSHA-۶۸ --- ۹۷۰۰۹ : SPT-۰۹ --- ۹۷۰۱۱ : SPM-A۰۳ --- ۹۷۰۰۶ : VSJA-S۹ --- ۹۷۰۰۸ : SHA-B۰۳ --- ۹۷۰۱۰ : SPM-A۰۳ ---- خدمات ماشینکاری CNC و .. ۹۷۰۱۲ : DSH-۱۳ --- ۹۷۰۱۳ : DSH-۰۳ ---- خرید قطعات فلزی شامل تامین مواد الویه ، ماشینکاری CNC و ... ۹۷۰۱۴ : GSH-۰۱ --- ۹۷۰۱۵ : VSHA-۰۱ --- ۹۷۰۱۶ : DSH-۰۱ --- ۹۷۰۱۷ : DSH-۰۲ --- ۹۷۰۱۸ : SHA-۰۰۱ --- ۹۷۰۱۹ : EZ-۰۱ --- ۹۷۰۲۰ : DSH -۵۹ N--- ۹۷۰۲۱ : DSH-۶۰ --- ۹۷۰۲۲ : گروهی DSH --- ۹۷۰۲۳ : گروهی ۲۳ --- ۹۷۰۲۴ : گروهی کپ و ... --- ۹۷۰۲۵ : VSHA-۷۶ --- ۹۷۰۲۶: VSHA-۷۵ --- ۹۷۰۲۷ : VSHA-۷۶ --- ۹۷۰۲۸ : VSHA-۷۷ --- ۹۷۰۲۹ : VSHA-۷۸ --- ۹۷۰۳۰ : VSHA-۷۹ --- ۹۷۰۳۱ : گروئهی ۶ قطعه --- ۹۷۰۳۲ : گروهی ۱ قطعه --- ۹۷۰۳۳ : گروهی ۱۵ قطعه --- ۹۷۰۳۴ : گروهی ۴۰ قطعه -- ۹۷۰۳۵ : گروهی ۳۵ --- ۹۷۰۳۶ : sha-b۰۲ --- ۹۷۰۳۷ : SHA-B۰۱ --- ۹۷۰۳۸ : SPT-۳۸ --- ۹۷۰۳۹ : SPT-۳۹ --- ۹۷۰۴۰: SPM-A۰۱ : ۹۷۰۴۱ : SPM-B۰۳ --- ۹۷۰۴۲ : S[,-A۰۴ --- ۹۷۰۴۳ : SPM۰B۰۲ --- ۹-۲۱۰ --- ۷۰۴۴ : SH-۱۴۰ --- ۹۷۰۴۵ : SH -- ۹۷۰۴۶ : SH-۲۰۰
شرایط : گواهینامه سمتا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب شماره IR ۴۸۰۱۵۱۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۱۵۳۰۱۲۸ بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه معادل ۵% قیمت پیشنهادی به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده با نکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : طی ۳ روز از انتشار آگهی ساعت ۹ صبح الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
آدرس خرید اسناد : مشهد سیدی کیلومتر ۲ جاده خلج صنایع شهید کاوه صندوق مناقصات مدیریت بازرسی
آدرس ارسال مدارک : مشهد سیدی کیلومتر ۲ جاده خلج صنایع شهید کاوه معاونت بازرگانی مدیریت خرید
۰۵۱۳۳۸۵۲۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به عکس آگهی مراجعه نمائید
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید قطعات چوبی شامل تامین مواد اولیه ، ماشینکاری صنایع شهید کاوهمناقصه خرید قطعات چوبی شامل تامین مواد اولیه ، ماشینکاری صنایع شهید کاوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن