مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل پروژه های- 2009973132000001: تکمیل آموزشگاه پیامبر نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل پروژه های- ۲۰۰۹۹۷۳۱۳۲۰۰۰۰۰۱: تکمیل آموزشگاه پیامبر اعظم سمنان ---- ۲۰۰۹۷۳۱۳۲۰۰۰۰۰۴: احداث آموزشگاه ۱۲ کلاسه مهدیشهر---- ۲۰۰۹۷۳۱۳۲۰۰۰۰۰۳: تجدید- تکمیل آموزشگاه اسراری سرخه
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - سمنان، میدان کولر، بلوار شهید مصطفی خمینی، بلوار شهید چمران، خیابان شهید قاسمپور (سوم پست)
آدرس ارسال مدارک : درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۲۳۳۳۴۶۷۸۲۸ تلفن ۰۲۳۳۳۴۶۲۹۳۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تکمیل پروژه های- 2009973132000001: تکمیل آموزشگاه پیامبر نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنانمناقصه ارزیابی کیفی تکمیل پروژه های- 2009973132000001: تکمیل آموزشگاه پیامبر نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن