مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

شماره آگهی ۸۲۷/۹۷/۴۳/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۵۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۷۵۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار سازمانی سورک و امانی دشت ناز
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی فیش واریزی به حساب شبای شماره IR۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ صبح مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
آدرس خرید اسناد : از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان مازندران- ساری- ابتدای اتوبان ساری به قائم شهر- جنب مخابرات نیمه شعبان
۰۱۱۳۳۳۴۱۹۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- نوبت دوم - www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمناقصه واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن