مناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۲۰۰۰۰|۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه : حساب سیبای بانک ملی به شماره ۴۱۲۰۰۳۰۴۰۰۰۰۸ صحیح می باشد
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاهمناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاه
مناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاهمناقصه اصلاحیه : امور راهبری ماشین های اداری منطقه کرمانشاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن