مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۵۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی دودانگه براساس فهرست بهاء راه و باند ۹۷ از محل نمادافزا ۶۰۸ تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال به مدت ۶ ماه (حجم عملیات : ۲۳۰۰ متر طول شبکه آبهای سطحی) با برآورد ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل رتبه ۵ راه و باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سوابق اجرائی در زمینه کارهای مشابه- اصل ضمانت نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب ۲۱۷۵۶۷۵۰۰۲۰۰۵ بانک ملی براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)---دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی مازندران
- تلفن - فکس
- ایمیل www.mazandiec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی مازندرانمناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن