مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول - روسازی و شهرک های صنعتی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرک های صنعتی استان قم

شماره آگهی ۹۷۰۰۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۵۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول - روسازی و آسفالت تعدادی از خیابانهای شهرک صنعتی IT با برآورد ۴۲,۸۵۵,۴۰۶,۶۸۹
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی - حداقل پایه ۵ رشته راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - ارائه گزارش صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ از سوی سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ بانک ملی شعبه سمیه قم / سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۳۰۰۹ یا ضمانتنامه های معتبر یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۲.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت --- قم بلوار شهید صدوقی خیابان شهید عطاران نبش کوچه شماره ۴ کدپستی ۳۷۱۶۶۶۳۳۸۳
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت --- قم بلوار شهید صدوقی خیابان شهید عطاران نبش کوچه شماره ۴ کدپستی ۳۷۱۶۶۶۳۳۸۳
۰۲۵۳۲۹۱۹۲۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول - www.setadiran.ir
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول - روسازی و شهرک های صنعتی استان قممناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول - روسازی و شهرک های صنعتی استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن