مناقصه واگذاری خدمات به شرح: 960012: مرمت مسجد مجموعه وکیل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۱۳۰۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات به شرح: ۹۶۰۰۱۲: مرمت مسجد مجموعه وکیل بم با تضمین ۲۳۲.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۵: مرمت قلاع دختر و اردشیر با تضمین ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۴ مرمت خانه عامری بم با تضمین ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۳ مرمت کارخانه حناسایی بم با تضمین ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ --- ۹۶۰۰۰۱۱ مرمتبیمارستان قدیم بم با تضمین ۳۳۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۰ مرمت بازار مجموعه وکیل بم با تضمین ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۶ مرمت بافت تاریخی کرمان با تضمین ۶۵۶.۴۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۹۶۰۰۰۱۷ مرمت بازار کرمان و مجموعه های پیرامون با تضمین ۵۳۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶۰۰۰۱۸ مرمت کاروانسرای مجموعه وکیل بم با تضمین ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضا الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوارجمهوری اسلامی نبش سه راه هوانیروز
آدرس ارسال مدارک : کرمان بلوارجمهوری اسلامی نبش سه راه هوانیروز
۰۳۴۳۲۸۱۶۵۰۴-۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات به شرح: 960012: مرمت مسجد مجموعه وکیل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانمناقصه واگذاری خدمات به شرح: 960012: مرمت مسجد مجموعه وکیل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن