سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۲۶۲۰۰۰۰۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۱۸۲|۷۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنتی ویروس ستاد دانشگاه و مراکز تابعه خود
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۱۷۳۷۰۲۰۰۷ بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه و یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - کرمانشاه، بلوار شهید بهشتیف ساختمان مرکزی، طبقه اول، امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دبیرخانه محرمانه
۰۸۳۳۸۳۷۵۱۶۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنتی ویروس ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهمناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنتی ویروس ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنتی ویروس ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاهمناقصه خرید، نصب و راه اندازی آنتی ویروس ستاد دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن