سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی راهبری و کا ربری خودروهای استیجاری نقلیه منطقه تهران (سواری و وانت)
شرایط : گواهی تائید صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل و نقل - دارا بودن و ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت - احراز امتیاز قابل قبول به تشخیص کمیته فنی بازرگانی بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی hse - احراز قابل قبول براساس م عیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی - سوابق اجرایی و مالی رکت کنندگان از جمله صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتها و توضیحات همراه صورتهای مالی و گزارش حسابرسی صورتهای مالی حدقال برای ۲ سال اخیر و گردش حساب باکی به نام شرکت فاصا حساب .. - ارائه تصویر کارت ملی و شناسنام مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ،تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس شرکت ، آخرین تغیرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی - ارائه اصل گواهی امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبقه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شرکت می باشند الزامی است
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ساعت ت۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ابتدای خیابان شریعتی خیابان سمیه نرسیده به خیابان بهار جنوبی پلاک ۴۸ ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران طبقه اول معاونت بازرگانی دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی واقع در آدرس فوق
- تلفن - فکس
- ایمیل http://monaghese.niopdc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی راهبری و کا ربری خودروهای استیجاری نقلیه پخش فرآورده های نفتی منطقه تهرانمناقصه ارزیابی کیفی راهبری و کا ربری خودروهای استیجاری نقلیه پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن