سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن اراک

شماره آگهی ۱۲۲۸۷/۴۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۳۴۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی سبک سازی و لایروبی ترانشه های کیلومترهای ۳۶۳ الی ۴۱۷ خط غرب با برآورد ۴,۵۵۵,۵۱۳,۱۷۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر رتبه ۵ راه و باند و ظرفیت آزاد کاری از سازمان برنامه و بودجه - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت رفاه کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) -- اداره کل راه آهن اراک - دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : شروع
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی سبک سازی و لایروبی ترانشه های کیلومترهای راه آهن اراکمناقصه ارزیابی کیفی سبک سازی و لایروبی ترانشه های کیلومترهای راه آهن اراک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن