سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان خوزستان

شماره آگهی ۸۶۶/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۸۳۷|۱۰۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی دزفول ۲ با برآورد ۵,۸۸۲,۷۵۱,۰۰۹
شرایط : گواهی حداقل پایه ۵ رشته نیرو - گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ سا عت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدراکات الکترونیکی دولت -- اهواز بلوار پاسداران روبروی زیتون کارمندی شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدراکات الکترونیکی دولت - اهواز، بلوار پاسداران، روبروی زیتون کارمندی، شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان
۰۶۱۳۴۴۳۰۰۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی دزفول 2 شهرکهای صنعتی استان خوزستانمناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی دزفول 2 شهرکهای صنعتی استان خوزستان
مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی دزفول 2 شهرکهای صنعتی استان خوزستانمناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی دزفول 2 شهرکهای صنعتی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن