سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خوزستان

شماره آگهی ۹۷۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۸۳۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها در ۱۰ ردیف به شرح احداث دبیرخانه ۶ کلاسه متوسطه دوره اول روستای بهر شهرستان کارون با برآورد ۱۳.۸۴۸.۱۳۳.۹۵۹ ریال و تضمین ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه کودکان استثنایی ۹ کلاسه کارون با برآورد ۱۸.۷۲۸.۵۳۰.۳۶۱ ریال و تضمین ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث دبیرخانه ۱۲ کلاسه متوسطه دوره دوم شهرک بسیج کارون با برآورد ۲۳.۸۰۲.۲۰۸.۷۶۴ ریال و تضمین ۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث دبستان ۶ کلاسه شیرین شهر کارون با برآورد ۱۴.۲۷۴.۰۲۲.۴۹۰ ریال و تضمین ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تخریب و احداث مدرسه متوسطه ۱۲ کلاسه شهید کاظمی شادگان با برآورد ۲۴.۵۳۱.۰۹۲.۸۸۰ ریال و تضمین ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه کودکان استثنایی ۹ کلاسه باوی با برآورد ۲۰.۲۷۹.۸۱۴.۳۶۹ ریال و تضمین ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ابتدایی ۱۲ ک امیرآباد آبادان با برآورد ۲۲.۴۶۶.۷۸۱.۹۴۹ ریال و تضمین ۱.۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه ابتدایی ۱۲ ک اروندکنار آبادان با برآورد ۲۱.۶۴۲.۶۴۵.۳۸۱ ریال و تضمین ۱.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث دارالقرآن ماهشهر با برآورد ۵.۷۷۵.۸۸۳.۵۰۶ ریال و تضمین ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث مدرسه استثنایی ناحیه ۴ اهواز با برآورد ۱۸.۶۴۶.۹۴۷.۲۵۰ ریال و تضمین ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها در 10 ردیف به نوسازی مدارس استان خوزستانمناقصه احداث و تکمیل پروژه ها در 10 ردیف به نوسازی مدارس استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن