سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۷۷|۷۹۰|۷۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۳۲۵۱۰۰۰۰۰۲ : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه با برآورد ۳.۰۵۷.۲۲۴.۷۰۶ ریال و تضمین ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰۰۹۷۳۲۵۱۰۰۰۰۰۳ : احداث استخر ذخیره آب کشاورزیدرق گرمه با برآورد ۲.۹۱۱.۱۷۶.۳۰۴ ریال و تضمین ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ آب
تاریخ دریافت اسناد : بعد از چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
آدرس خرید اسناد : پایگاه ملی مناقصات و سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : پایگاه ملی مناقصات و سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir
۰۵۸۳۲۲۶۰۱۷۰-۳۲۲۲۵۹۵۵-۰۲۱۴۱۹۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیمناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
مناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیمناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی مناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالیمناقصه 200973251000002 : احداث استخر ذخیره آب کشاورزی شورک گرمه جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن