سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست (بسته ۰۱-۹۷-۸۴) به شرکت های واجد شرایط
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ملی به شماره ۰۱۰۳۱۹۴۶۹۳۰۰۳ / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ و پاکات الف و ب و ج ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : قم، خیابان نیروگاه، نبش میدان شهید امینی بیات ساختمان ستاد اتاق ۲۰۵
آدرس ارسال مدارک : قم خیابان نیروگاه نبش میدان شهید امینی بیات ساختمان ستاد طبقه دوم اتاق شماره ۲۰۵
۰۲۵۳۸۸۱۸۹۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qepd.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزگار ما
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست (بسته 01-97-84) به توزیع نیروی برق استان قممناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست (بسته 01-97-84) به توزیع نیروی برق استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن